Så hur går det med Cochrane och reviewn om gradvis ökad träning? Sedan i oktober förra året har den här bloggen rapporterat om den pågående processen med Cochranerapporten om gradvis ökad träning vid ME/CFS. Cochrane har alltså fått mycket skarp kritik för stora metodologiska brister i sin review om gradvis ökad träning vid ME/CFS och redaktören David Tovey meddelade i oktober 2018 att rapporten skulle dras tillbaks. Sedan dess har beskeden varit oklara. Du kan läsa om det i följande inlägg:

Cochrane drar tillbaks rapport om gradvis ökad träning vid ME/CFS

Låt oss fokusera på den vetenskapliga kritiken

Mycket känslor och lite vetenskap – igen

Cochrane och de motsägelsefulla signalerna

Cochrane förhalar, undermålig artikel fortsätter göra skada

Tyvärr är jag som ansvarar för den här bloggen för sjuk för att ge en mer ingående redogörelse av läget men vissa saker är helt enkelt för uppseendeväckande för att inte berätta om.

För några dagar sedan publicerades mailkorrespondens mellan David Tovey (avågende redaktör på Cochrane, från 1 juni ersattes han av Karla Soares-Weiser) och rapportförfattarna. Korrespondensen har hämtats via norska eInnsyn. I mailen kan vi läsa om hur Tovey och rapportförfattarna resonerar kring vilka ändringar som behöver göras.

Caroline Struthers, tidigare medarbetare på Cochrane, skriver på forumet Science for ME

I have now had a chance to read these emails and they are horribly fascinating. And of course completely missing the point about the folly of relying on subjective outcomes in a review of unblinded trials, because of course that would necessitate starting the review again. So the nitpicky argument over the ”defensible” way to describe the size of an effect is a waste of everyone’s time, as we all know. Sole concern of both sides is to save face rather than help people with ME.

Av korrespondensen framgår det alltså att den stora metodologiska bristen – att de studier som författarna använder bygger på subjektiva effektmått och är oblindade – inte verkar ses som ett centralt problem av någon part. Struthers har skrivit mer om Cochranes agerande i sin blogg.

Cochrane har den 17 juni meddelat följande:

17 June 2019 Amended

Addition of new published note ‘Cochrane’s Editor in Chief has received the revised version of the review from the author team with changes made in response to the complaint by Robert Courtney. The process has taken longer than hoped; the amended review is being finalised and it will be published during the next 2 months.’

Fortsättning följer och förhoppningsvis så får vi då mer klarhet i om Cochrane vill höja sin vetenskapliga ambitionsnivå eller har givit upp försöken att bidra till kunskap om ME.

För den som vill läsa korrespondensen och själv bilda sig en uppfattning så finns mailen i följande dokument:

sak17_10566_FHI Tovey_doknr12_13mai2019_arbdok

sak17_10566_FHI Tovey_doknr13_24mai2019 

sak17_10566_FHI Tovey_doknr13_27mai2019

sak17_10566_FHI Tovey_doknr13_28mai2019

sak17_10566_FHI Tovey_doknr13_29mai2019