Folkhälsovetaren och journalisten David Tuller vid Berkeley är en av få personer som inte har ME eller någon anhörig med ME men som ändå engagerar sig i frågan. Hans arbete har bland annat mynnat ut i öppna brev till The Lancets chefredaktör Richard Horton där över hundra forskare, akademiker, kliniker och organisationer av ME-sjuka sammanfattar PACE-studiens stora metodologiska och etiska problem och kräver en oberoende granskning.

Att lyckas samla så många insatta och kompetenta människor och berätta för omvärlden om den medicinska och vetenskapliga skandal som pågår är väldigt värdefullt för att åstadkomma förändring. För att kunna fortsätta sitt arbete så behöver Tuller hjälp med finansiering. Alla som värdesätter god vetenskap och vill att forskningsfusk och allmänt undermålig forskning ska belysas är välkomna att donera pengar för att arbetet ska kunna fortsätta. Gå till insamlingen och donera du med! Har du inte ekonomisk möjlighet att delta så dela gärna insamlingssidan vidare, så når den någon annan som kan bidra. Att berätta om hur undermålig forskning leder till riklinjer i vården som skadar ME-sjuka är centralt för att i framtiden kunna åstadkomma vård som gör nytta och är byggd på välgjord forskning.

Tuller har sökt finansiering på det här sättet tidigare och åstadkommit mycket med den finansiering han lyckats samla in. Här kan du hitta allt han har skrivit om ME, PACE-studien och andra biopsykosociala studier på ME på bloggen Virology. Han har skrivit på andra plattformar också (gå till sidan PACE i media så hittar du exempel), varit med och gjort en av de omanalyser osm har gjorts av PACE-studiens data, rest runt i världen och besökt ME-sjuka och berättat om PACE-studien och liknande studier. Som ett resultat av bland annat Tullers arbete (tillsammans med väldigt många andra) så ser vi idag en liten ljusning i omvärldens kunskap om ME, bland annat i Storbritannien och Danmark.

Du kan även läsa ett kapitel av David Tuller i den nyutkomna boken Osynligt sjuk, som handlar om den ME-sjuka författaren Karin Alvtegen (skriven av Karin Thunberg).