Är du ny läsare på bloggen? Undrar du vad PACE-skandalen handlar om?

Lämpliga texter för introduktion är till exempel sidan Om PACE-granskaren och sammanfattningen av inläggsserien Sinnesstämningar och (o)vetenskap.

Om du undrar varför PACE-skandalen är viktig att berätta om av politiska skäl så kan jag rekommendera inlägget Vi måste berätta om de politiska aspekterna av PACE hos bloggen Funkisfeministen.