I början av december 2018 skrev jag om att Cochrane publicerat en kommentar till sin artikel om gradvis ökad träning vid ME/CFS. De berättade att artikelförfattarna lämnat in en uppdaterad version, men att Cochrane inte godkänt den för publicering eftersom de bedömer att artikeln behöver omarbetas ytterligare för att säkerställa att den möter kvalitetskraven.

8 mars 2019 publicerade Cochrane ytterligare en kommentar till artikeln som lyder (min markering):

Cochrane’s editors and the review author team have jointly agreed that there will be a further period up to the end of May 2019, in which time the author team will amend the review to address changes aimed at improving the quality of reporting of the review and ensuring that the conclusions are fully defensible and valid to inform health care decision making. The changes will also address concerns raised in feedback since the Robert Courtney complaint. The amendment will not include a full update, but a decision about this will made subsequently.

Artikelförfattarna får alltså ytterligare uppskov till slutet av maj, och Cochrane väljer alltjämt att låta den problematiska artikeln ligga kvar, trots att de själva konstaterat att den inte uppfyller kvalitetskraven.

I oktober förra året tillkännagav Cochranes nuvarande chefredaktör David Tovey att han kommer att avgå i slutet av maj 2019. Timingen är onekligen intressant, men är kanske bara en tillfällighet.

Klagomålen från Robert Courtney som nämns i kommentaren ovan skickades in under april-juni 2016. Hur länge är det rimligt att en mycket inflytelserik artikel med konstaterade problem tillåts förbli publicerad, utan att den ens ges en uppenbar markering? Hur mycket mer skada kommer artikeln hinna orsaka, medan Cochrane fortsätter att förhala?