På torsdag den 24 januari kommer det att hållas en tredje debatt om den hemska situationen för ME-sjuka i Storbritannien. Debatten kommer att äga rum i House of Commons (till skillnad från de två tidigare) vilket innebär en större chans till politisk påverkan. Initiativtagare är bland annat den brittiska ledamoten Carol Monaghan.

Carol Monaghan har bland annat sagt ”I think that when the full details of the trial become known, it will be considered one of the biggest medical scandals of the 21st century” under en tidigare debatt om PACE-studien och ME-sjukas situation.

Mer information om debatten finns bland annat i artiklarna A watershed moment is happening for millions of missing people och Trial By Error: Carol Monaghan Scores Another Parliamentary Debate.

Brittiska parlamentets debatter sänds på https://www.parliamentlive.tv/Commons.