För några veckor sedan skrev jag om hur Cochrane hade beslutat att tillfälligt dra tillbaks sin artikel om gradvis ökad träning vid ME/CFS, efter att ha mottagit vetenskaplig kritik som pekar ut genomgripande problem. Trots beslutet så ligger rapporten kvar utan någon uppenbar markering, vilket väcker många frågor.

Igår publicerade Cochrane ytterligare en kommentar till artikeln som lyder (min markering)

The author team has re‐submitted a revised version of this review following the complaint by Robert Courtney. The Editor in Chief and colleagues recognise that the author team has sought to address the criticisms made by Mr Courtney but judge that further work is needed to ensure that the review meets the quality standards required, and as a result have not approved publication of the re‐submission. The review is also substantially out of date and in need of updating.

Cochrane recognises the importance of this review and is committed to providing a high quality review that reflects the best current evidence to inform decisions.

The Editor in Chief is currently holding discussions with colleagues and the author team to determine a series of steps that will lead to a full update of this review. These discussions will be concluded as soon as possible.

 

Det här väcker ytterligare frågor. Uppenbarligen är redaktörerna väl medvetna om de stora bristerna, samtidigt så finns rapporten kvar utan en tydlig markering om den ifrågasatta statusen. Signalerna från Cochrane är motsägelsefulla, för att uttrycka det milt.

Förutom den här statusuppdateringen så har ytterligare en person riktad skarp kritik mot rapporten. Caroline Struthers från University of Oxford har sammanfattat sin kritik i ett brev till Cochranes Governing Boad. Struthers skriver bland annat

This review has had a catastrophic effect on people with ME who are still being forced to have an ineffective and potentially harmful treatment.  Imagine if it was a drug or a vaccine with even a fraction of the evidence of harm, combined with such poor evidence of benefit?  People assume that Cochrane is independent, has high scientific standards and is vigilant and robust about dealing with conflict of interest.  In my view, and certainly in this case, this assumption is incorrect.

This review should be retracted and Cochrane should issue a full unreserved apology to patients.

 

Förutom Struthers kritik i brevet så finns en väldigt intressant kommentar av Mary Dimmock, scrolla gärna ner och läs den för förståelse av hur metodologiskt orimlig rapporten är.

Fortsättning lär följa men hur den kommer att se ut är oklart. Kritiken är allvarlig och hade så pass allvarlig kritik med så goda argument riktats mot en av Cochranes rapporter inom något annat område så hade det med största sannolikhet medfört att den hade dragits tillbaka. Nu är det här ME/CFS det handlar om och som har visats tidigare i den här bloggen så glider fokus lätt ifrån den vetenskapliga diskussionen och beslut kan tas på helt andra grunder.