I förra veckan berättade jag om hur Cochrane har meddelat att de tillfälligt tänker dra tillbaks sin review om gradvis ökad träning vid ME. Sedan dess har två svenska tidningar berättat om nyheten, både Dagens Medicin och Läkartidningen. Så hur har rapporteringen sett ut?

Vid börjar med Dagens Medicins artikel Cochrane drar tillbaka ME-översikt*. Artikeln inleds med att Colin Blakemores uttalande enligt följande:

Ett avsteg från principen att Cochranes översikter ska baseras på vetenskap och kliniska bevis

Det här är uppenbarligen hämtat från artikeln i Reuters som jag tog upp i förra veckan. Det här är bevisligen inte sant, utan får betraktas som desinformation. Cochranerapporten har fått mycket väl genomarbetad, vetenskaplig kritik för bland annat stora metodologiska brister. Att den dras tillbaka tillfälligt tills författarna har kunna svara på de frågor som finns är alltså i synnerhet i linje med principen att Cochranes översikter ska baseras på vetenskap.

Vidare berättar artikeln att orsaken till beslutet är att Cochrane har mottagit utförlig feedback. Så här långt i artikeln verkar det mest handla om att journalisten har läst artikeln i Reuters och använt den som huvudkälla. Inte särskilt ambitiös journalistik men inget ovanligt. Det är sen det blir riktigt märkligt. I nästa stycke kan vi läsa

ME, myalgisk encefalomyelit, ibland benämnd som kroniskt trötthetssyndrom, är en omdiskuterad diagnos där patienter och profession inte alltid är överens om orsak och behandling. Dagens Medicin har tidigare rapporterat om att patientföreträdare i Sverige försökt stoppa forskning kring diagnosen och behandlingsmodellen Act, acceptance and commitment therapy.

Det här är märkligt av två anledningar. Den första är att det står att patienter och profession inte alltid är överens om orsak och behandling. Det är inte sant, massor med forskare, vårdpersonal och patienter är överens om att det behövs mer biomedicinsk forskning för att kunskapen idag är för dålig. Dessutom är massor med forskare, akademiker, vårdpersonal och patientorganisationer överens om att den forskning som drivs av det som kallas den biopsykosociala skolan, till exempel PACE-studien, är av mycket låg kvalitet och har allvarliga brister. Se till exempel det här öppna brevet med krav på en oberoende granskning av PACE-studien som har skrivits under av över hundra forskare, akademiker, läkare och patientorganisationer.

Den andra anledningen till att det sista stycket är märkligt är att journalisten har valt att dra in ett missförstånd rörande en studie av en helt annan behandling, ACT. Ingenstans i artikeln nämner journalisten att kritiken mot den studien bland annat handlade om att den underskattade skaderisken för deltagarna. I stället insinueras att patientföreträdare är emot forskning, vilket är vad som även påstods i början av artikeln.

Varför Dagens Medicin väljer att framställa patienter i dålig dager vet jag inte, däremot är det helt klart i linje med den smutskastning av ME-patienter som har pågått länge.

Nästa artikel är Läkartidningens Cochrane drar tillbaka ME/CFS-översikt. Här nämns att PACE-studien ingår men ingenting nämns om hur hårt kritiserad den är. Vi kan även läsa

Nu vill alltså Cochrane tillfälligt dra tillbaka översikten. Redaktörer för Cochrane Library tycker att den »omfattande« återkopplingen på översikten är tillräcklig grund för att tillfälligt plocka bort den, något de bekräftat för Reuters.

Artikeln berättar alltså att redaktörerna anser att de har fått omfattande återkoppling men den berättar ingenting om vad det är för återkoppling, till exempel att det bland annat rör sig om en referentgranskad analys publicerad i en vetenskaplig tidskrift. I andra halvan av artikeln kan vi däremot läsa

Översiktens huvudförfattare Lillebeth Larun säger att hon är »extremt oroad och missnöjd« och att hon inte håller med om beslutet.

Det här är intressant för artikelförfattaren anser det alltså helt rimligt att ge plats åt Laruns känslor men inte att ge plats åt någon information om innehållet i kritiken mot rapporten. I sista delen blir det värre, då vi kan läsa

Colin Blakemore…är oroad över att Cochranes beslut öppnar dörren till att vetenskap körs över av aktivisters åsikter.

– Det kan leda till att patienter med detta mycket allvarliga tillstånd inte får behandling som kan hjälpa dem, säger han till Reuters.

Åter igen påståendet om att vetenskap körs över av åsikter, vilket inte är sant. Att innehållet i kritiken undanhålls blir dessutom extra allvarligt när vi ser den sista meningen, eftersom påståendet om att GET skulle vara en verksam behandling står helt utan ifrågasättande. Detta trots att kritiken mot rapporten bland annat är en vetenskaplig artikel med slutsatsen att GET varken är effektivt eller säkert för ME-sjuka. Ingenstans i någon av artiklarna får vi någon information om att en del av kritiken mot GET handlar om att skaderapporteringen är undermålig eller riskerna med permanent försämring för de som genomgår behandlingen.

Så vad kan vi dra för slutsatser? Ingen av artiklarna länkar till eller går närmare in på vad kritiken handlar om eller var den finns publicerad. Båda artiklarna fokuserar på åsikter och känslor men ger inget utrymme för den vetenskapliga diskussionen. Båda artiklarna framställer kritiker av rapporten och patienter i dålig dager. Det är som PACE-rapporteringen i repris.

I det förra inlägget hoppades jag att att fokus skulle kunna hållas på den vetenskapliga kritiken den här gången. Så blev det inte.

 

 

 

Uppdatering 2018-10-24: En lång rad forskare och akademiker har skrivit under ett öppet brev till stöd för Cochranes beslut .

*Artikeln i Dagens Medicin har efter publicering lagts bakom betalvägg. Vill du ha den som PDF så maila mig på pacegranskaren at gmail punkt com