Som tidigare nämnts (här och här) så har PACE-studien ingått i en Cochranerapport om gradvis ökad träning vid ME/CFS. Rapporten har fått mycket kritik för undermålig metodologi och för att vara missvisande (bland annat här, här och här där i synnerhet den här kommentaren av Tom Kindlon pekar på anmärknignsvärda problem).

Idag rapporterar Reuters att rapporten kommer att dras tillbaka tillfälligt, bland annat i väntan på svar från författarna.

Tyvärr verkar Reuters inte ha förstått kritiken mot rapporten fullt ut. En av dem som har kritiserat rapporten, Robert Courtney, menar att huvudpoängerna i kritiken är följande:

It is my opinion that the published Cochrane review unfortunately fails to meet the standards expected by the public of Cochrane in terms of publish rigorous, unbiased, transparent and independent analysis;

Citatet är från ett brev till Cochranes chefredaktör David Tovey. I sitt brev nämner Courtney bland annat att ett antal metodologiska fel och att författtarna i sin diskussion av resultatet ger en missvisande bild av vad datan har visat. Vidare redogörs det för hur författarna har tagit med data från opublicerade studier, trots att de enligt sitt eget protokoll inte ska göra det och att det bidrar till att ge en missvisande bild av behandlingens effektivitet. Sist men inte minst så redogör Courtney för hur författarna inte har redovisat jäv enligt Cochranes egna riktlinjer.

En av de viktigaste genomgångarna av problemen med Cochranerapporten finns i artikeln Graded exercise therapy for myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome is not effective and unsafe. Re-analysis of a Cochrane review där Mark Vink och Alexandra Vink-Niese visar att gradvis ökad träning varken är effektivt eller säkert för ME-sjuka, tvärt emot vad Cochranerapporten har hävdat.

Sammanfattningsvis så handlar kritiken mot rapporten om att den håller mycket låg vetenskaplig kvalitet. Cochranes rapporter är högt värderade i många sammanhang, till exempel när riktlinjer för vård ska utformas. Det är därför av stor vikt att den vetenskapliga kvaliteten i varje rapport lever upp till sitt rykte.

En lista med länkar till Courtneys invändningar mot rapporten finns här.