Den senaste veckan har PACE-studien åter diskuterats i media. Det började med att The Times publicerade en artikel om de ökade kraven från forskare på att The Lancet ska tillsätta en oberoende granskning av PACE-studien, via ett öppet brev på bloggen Virology. Därefter skrev BMJ om de öppna breven till Lancet och sedan har det inkommit ett par repliker i BMJ. Så vad har diskussionerna handlat om?

De första fyra inslagen har handlat om att kraven på att tillsätta en oberoende granskning ökar och sedan vidare nyansering och beskrivningar av vad kritiken mot studien innebär. Andrew J Kewley skrev

Patients were angry that the results of the trial were excessively spun, and that much of the outcome measures specified in the protocol were not reported in the manuscript published in The Lancet. In particular, the thresholds for ”positive outcome” and ”recovery” were heavily watered down such that they were no longer meaningful.

Patienters kritik mot studien har återkommande beskrivits som att den handlar om en ovilja att förknippas med psykisk sjukdom, vilket Kewly förklarar inte är fallet. Kritiken från patienter är densamma som kritiken från många forskare: PACE har grova metodologiska brister.

Därefter skrev Jonathan CW Edwards en replik där Kewley får medhåll. Edwards skriver dessutom

The reason why the poor quality of this trial is now so important is that this sort of poor methodology, based on unblinded trials with subjective outcome measures, is widespread in the field of therapist-delivered treatments. A house of cards has been built that will ultimately collapse as it emerges that the same results can be obtained with any form of treatment that deliberately aims to influence patients’ judgement of their health status.

Det handlar alltså om att PACE-studien har många och stora metodologiska fel och att den typen av bristande metodologi som präglar PACE-studien är vanlig bland den här typen av terapistudier.

Den femte och i skrivande stund sista delen i såpan är skriven av en av PACE-studiens huvudforskare, Michael Sharpe. Sharpe försvarar studien men vad som är mer intressant är att han skriver

The trial referred to in the letter was subject to rigorous monitoring whilst being done and extensive peer review before being published. Furthermore, and unusually, because of the campaign against it, has been subject to a number of further reviews after being published, all of which have found its conclusions to be sound.

Sharpe påstår alltså att de omanalyser som har gjorts har medfört samma slutsatser som PACE-forskarna själva kom fram till. Det är ett häpnadsväckande uttalande, eftersom det inte är sant. Förutom att PACE-forskarna själva har gjort en omanalys av sin data (omanlaysen är tyvärr bortplockad men en beskrivning av den finns här) och kommit fram till andra slutsatser, efter att de av domstol blev beordrade att dela med sig av anonymiserad rådata, så har tre andra omanalyser gjorts. Ingen av dessa har kunnat hitta stöd för påståendet att datan styrker det som PACE-forskarna urpsungligen hävdade. I den senaste omanalysen så skriver författarna i klartext att de ursprungliga påståendena i PACE-studien inte är pålitliga.

These findings raise serious concerns about the robustness of the claims made about the efficacy of CBT and GET. The modest treatment effects obtained on self-report measures in the PACE trial do not exceed what could be reasonably accounted for by participant reporting biases.

Alltså, omanalyserna visar att PACE-studiens data inte ger stöd för att KBT och GET är verksamma behandlingar vid ME/CFS, tvärtemot vad Michael Sharpe skriver.

Åter igen ser vi hur PACE-forskarna mitt framför ögonen på omvärlden försöker påstå något som inte stöds av fakta. Den här gången är det dock pinsamt uppenbart och tiden då omvärlden spelade med i låtsasleken är förbi.

 

 

Uppdatering: Cochrane har gjort en översikt av KBT och GET vid ME/CFS som har fått mycket kritik. Du kan bl a läsa om den här och här.

Uppdatering 2018-08-25: PACE-forskarnas egen omanalys av sin data enligt det ursprungliga protokollet har plockats bort från universitetets hemsida men dokumenten kan fås genom att maila mig på pacegranskaren-at-gmail-punkt-com.

Uppdatering 2018-09-03: Cochranerapporten och alla dess problem diskuteras av David Tuller här.

 

 


Vissa av de länkade artiklarna kräver registrering och ibland prenumerationer för att läsas i sin helhet. Har du inte själv tillgång till det så kan du få artiklarna genom att maila mig på pacegranskaren-at-gmail-punkt-com. Fler inslag om PACE-studien i media hittar du på sidan PACE i media. Du kan även ta del av samtliga repliker till artikeln i BMJ här.