Vilka är det som kritiserar PACE-studien? Studiens huvudforskare och deras anhängare påstår ibland att det bara är okunniga patienter men stämmer det?

I det förra inlägget berättade jag om att kravet på att the Lancet ska tillsätta en oberoende granskning av PACE-studien har ökat från akademiskt håll, eftersom fler forskare och andra som är väl insatta i studien hade skrivit under ett öppet brev till the Lancets chefredaktör Richard Horton med krav på just oberoende granskning. För några dagar sedan publicerades ytterligare en version av brevet, nu med ännu fler underskrifter. Brevet finns att läsa här och det är en lång och imponerande lista som ställer sig bakom kravet.

Så vad är det den långa listan med över hundra experter kräver? I brevet kan vi läsa följande:

Given the worldwide impact of PACE, we urge The Lancet to do what the open letter two years ago requested: commission an independent re-analysis of the individual-level trial data, with appropriate sensitivity analyses, from highly respected reviewers with extensive expertise in statistics and study design. The reviewers should be from outside the domains of psychiatry and psychological medicine and predominantly from outside the U.K. They should also be completely independent of, and have no conflicts of interests involving, the PACE investigators and the funders of the trial.

Det handlar alltså om något så basalt som att låta studien granskas av forskare med adekvata kunskaper i statistik och studiedesign, och som inte är insyltade och har beroendeband till forskarna bakom studien. Det borde inte vara så kontroversiellt, givet hur vetenskap är tänkt att fungera. Richard Horton har fått ett antal öppna brev med just det här kravet och hittills undvikit att både svara och vidta åtgärder, vilket ur vetenskaplig synpunkt är mycket oroande.

Oavsett om Horton kommer att ta sitt ansvar nu eller fortsätta att tiga så står det dock klart att det finns en bred förankring bland forskare om att PACE-studien har stora metodologiska problem.

 

Uppdatering 2018-08-21: Tidningen The Times har skrivit om Tullers brev och kravet på oberoende granskning här.