Det händer mycket på ME-fronten nu och en hel del av den senaste tidens händelser berör PACE-studien. Jag som skriver den här bloggen är för sjuk för att ge er några djupgående artiklar men vill lyfta tre av de större händelserna från det senaste halvåret, varav två är från den senaste veckan.

I Stobritannien höll det brittiska parlamentet en debatt om ME som kan ses här (tyvärr inte textad). Under debatten fick PACE-studien kritik för sina stora brister och det är ett viktigt steg mot bättre forskning och därmed bättre kunskap om ME och vård för ME-sjuka.

Den andra stora händelsen är ett öppet brev till the Lancets chefredaktör Richard Horton, där ett stort antal forskare åter igen kräver en oberoende granskning av PACE-studien. Studien innehåller flera metodologiska problem och ett av dem, som nämns i brevet, är att den påstådda andelen deltagare som återhämtade sig inte rimligtvis kan stämma eftersom gränsen för vad som räknades som återhämtad sänktes rejält en bra bit in i studien. Författarna till brevet skriver

This anomaly, which occurred because the investigators weakened key outcome thresholds after data collection, invalidates any claims that patients “recovered” or got “back to normal.” The overlap in entry and outcome criteria is only one of the trial’s unacceptable methodological lapses.

De här två händelserna i kombination med att det i mars publicerades en omanalys av PACE-studiens data i artikeln Rethinking the treatment of chronic fatigue syndrome—a reanalysis and evaluation of findings from a recent major trial of graded exercise and CBT medför att det nu ser ut som att vi nu bevittnar PACE-studiens fall. Författarna till omanalysen skriver

These findings raise serious concerns about the robustness of the claims made about the efficacy of CBT and GET. The modest treatment effects obtained on self-report measures in the PACE trial do not exceed what could be reasonably accounted for by participant reporting biases.

Med hänsyn till att PACE-studien innehåller så pass många och grova fel så är det mest rimliga ur vetenskaplig synpunkt att studien dras tillbaka. På det sättet kan man förhindra den desinformationsspiral som annars uppstår när undermåliga studier tillåts ingå i översiktsartiklar och sammanställningar som i sin tur ofta påverkar behandlingsriktlinjer.