Vilka är egentligen problemen med PACE-studien? För den som inte tidigare är bekant med studien så finns nu en bra introduktion på svenska.

Igår publicerades en debattartikel i Läkartidningen med rubriken Dags att förkasta PACE-studien, av Sten Helmfrid och Johan Edsberg. Artikeln ger en bra introduktion till de metodologiska bristerna, till exempel att endast subjektiva primära effektmått användes, att gränsen för återhämtning sänktes så att den för vissa effektmått hamnade under gränsen för att komma med i studien, att studien inte var blindad och att urvalskriterierna är alldeles för vida vilket innebär att alla deltagare i studien inte hade ME. Det här är inte några nyheter för den som är väl insatt men ett väldigt välkommet inslag i debatten, med tanke på att svenska medier inte har rapporterat särskilt mycket om de stora metodologiska problemen. (Se till exempel det här inlägget för vidare läsning om metodproblemen och den här sidan för exempel på vad som har skrivits om PACE i media.)

Något som är värt extra mycket uppmärksamhet är Sten Helmfrids kommentar där han redogör för vad som ser ut att vara ett paradigmskifte rörande behandlingsrekommendationer vid ME/CFS. Kognitiv beteendeterapi och gradvis utökad träning, de metoder som PACE-studien felaktigt påstods ge evidens för, ifrågasätts mer och mer av forskare och experter världen över. Helmfrid tar upp att amerikanska Centres for Disease Control and Prevention, CDC, har tagit bort rekommendationer om KBT och GET vid ME/CFS och i Storbritannien ska riktlinjer nu ses över. Tillsammans med att ett helt nummer av den vetenskapliga tidsskriften Journal of Health Psychology ägnades åt att belysa bristerna med PACE så ser det onekligen ut som att en förändring är på god väg.

För vidare läsning om uppdatering av riktlinjer för behandling av ME/CFS, läs gärna David Tullers artikel Trial By Error: NICE Rejects Current Guidance, Plans “Full Update” samt Tullers och Julie Rehmeyers artikel Why did it take the CDC so long to reverse course on debunked treatments for chronic fatigue syndrome?