Idag publicerar tidskriften Journal of Health Psychology ett specialnummer med artiklar om PACE-studien. Det innebär att vi har en vetenskaplig tidskrift med peer-reviewade artiklar som går igenom många av problemen med studien.

Bland artiklarna kan vi bland annat läsa om Jonathan Edwards resonemang om att det i stora delar av forskarvärlden råder enighet om att studien är av ytterst dålig kvalitet. De metodologiska problemen är så stora att studien fungerar utmärkt som exempel på hur forskningsstudier inte ska designas.

As has been suggested by others, the flaws are so egregious that it would serve well in an undergraduate textbook as an object lesson in how not to design a trial. Its flaws may have only been widely appreciated recently simply because those involved in trial design in other disciplines were unaware of its existence. Now that they are aware, there appears to be near unanimity.

Sammantaget belyser artiklarna både att PACE-studiens problem är en kombination av många metodologiska fel och en kultur i den brittiska forskarvärlden som innebär mycket nepotism och lite vetenskaplig hederlighet.

Kritiken är dock inte ny. Redan 2007 försökte till exempel sociologen Angela Kennedy uppmärksamma både PACE-forskarna och omvärlden på de metodologiska bristerna i en kommentar i BMC Neurology. Hade forskningsklimatet varit hederligare och fler varit intresserade av god vetenskaplig debatt hade alltså den skada som PACE-studien har ställt till med kunnat förhindras.

Förhoppningsvis är det här specialnumret en vändpunkt för både forskning och sjukvård för personer med ME/CFS. Från ohederlighet och smutskastning av patienter till vetenskaplig hederlighet och en sjukvård byggd på evidens och respekt för patienters svåra sjukdomstillstånd.

Länklista till samtliga artiklar:

Special issue on the PACE trial (David F Marks)

‘PACE-Gate’: When clinical trial evidence meets open data access (Keith J Geraghty)

Response to the editorial by Dr Geraghty (Peter D White, Trudie Chalder, Michael Sharpe m fl)

Once again, the PACE authors respond to concerns with empty answers (David Tuller)