De senaste veckorna har det både kommit en rapport som går igenom alla metodologiska fel i PACE-studien och dessutom har studiens problem nämnts i ett inslag om ME i sydafrikanske teve.

Bild från Sonia Lees genomgång.
Genomgången av PACE-studien har gjorts av Sonia Lee, Master of Medical Science i klinisk epidemiologi. I sin genomgång konstaterar Lee att PACE-studiens resultat är mycket osäkert och tyngt av grova brister i genomförandet.

 

Sydafrikansk teve har nyligen sänt ett inslag om ME/CFS. Journalisten och folkhälsovetaren David Tuller intervjuas och säger följande:

There’s many many flaws in the study, and the patients had really pointed them all out before I started looking at it.

På intervjuarens frågor om vad studien betydde och vilka konsekvenser den fick svarar Tuller följande:

It had a very big impact because these are very well known psyichiatrists, psychologists and other medical professionals, and so they had been basically promoting these two therapies for many years before they actually did the trial.

They perpetuated a real misunderstanding around the world, about what the illness is, that it’s a physiological disease. It’s not about, I don’t feel like getting out of bed today. It’s like I physically cannot move my body to get out of bed today because I made myself a cup of coffee yesterday.

Alltså, forskarna bakom PACE-studien hade använt kognitiv bettendeterapi (CBT) och gradvis ökad träning (GET) innan de genomförde studien. Trots studiens stora metodologiska problem så blev den tagen på allvar och det medförde att desinformation om sjukdomen ME/CFS spreds.