I väntan på nästa inlägg i serien Sinnesstämning och (o)vetenskap får ni lite bonusmaterial om Science Media Centre.

I den här filmen (som är hämtad från SMC:s hemsida) berättar bland annat BBC:s vetenskapsredaktör David Schukman om hur mycket han uppskattar SMC:s guidning när kontroversiell forskning presenteras. Vi kan även höra forskaren Allan Pacey berätta hur SMC hjälper honom att formulera sin forskning i meningar som blir lämpliga citat till journalister. Nedan följer en transkribering av deras uttalanden.

Allan Pacey, ca 04.50 in i filmen

 … the journalists get the best of my brain, because the Science Media Centre has helped me to hone my thought process into a sensible quote, that the journalists can then use as a part of their story telling in the paper.

David Schukman, ca 07.47 in i filmen

 …what the Science Media Centre does very effectively, is guide science journalists like me, in kind of where the central gravity lays, in particular endeavors of scientific research. What are most nuclear radiation specialist saying about for example Fukushima? What are most genetic researchers saying about where we are with GM? It’s obviously not the whole story, because the science doesn’t work in a vacuum, it’s part of society, people will have views on these things. But in terms of trying to get a handle on where the science stands, what the Science Media Centre does, can be really valuble.

David Schukman, ca 10.28 in i filmen

When you’re under time pressure, dealing with something very controversial, it’s really nice if among the people you’re dealing with are those who are enthusiastic, highly responsive, incredibly professional and that is what you find at the Science Media Centre. In spades.

Om det inte vore för att konsekvenserna av SMC:s och PACE-forskarnas kampanj har varit så förödande för ME-sjuka personer så skulle det här nästan vara skrattretande. Filmen pekar på en situation där vetenskapsjournalistiken befinner sig långt från sitt uppdrag som kritisk granskare.